Před 60 lety se začaly psát v naší republice první kapitoly v našem orientačním sportu. Dne 22. října 1950 se uskutečnil první veřejný závod v orientačním sportu. Z dnešního hlediska, kdy běháme podle přesných map se nám mohou tyto začátky zdát úsměvné.

V turisticko- lyžařském oddíle tehdejšího Sokola Svit Gottwaldov (Zlín) prosadil zanícený propagátor orientace v přírodě novou formu turistické činnosti- první veřejný závod hlídek v orientačním sportu. Po důkladných přípravách (dnes si některé těžkosti s rozmnožováním podkladů závodů a utajovaných skutečností s mapami mladší jedinci nedokážou představit) se závod uskutečnil v Chřibech se startem a cílem u turistické chaty na Bunči.

Tříčlenné hlídky podle věkových kategorií zavedených v běžeckém lyžování měly projít- proběhnout trasy podle tzv. „speciálky“, vojenské mapy 1:75000, která měla svůj základ na začátku dvacátého století a byla v průběhu let mírně zpřesňována pro potřeby armády. Délky tratí byly odstupňovány podle kategorií, mužská trať měla 5 kontrolních bodů s celkovou délkou vzdušnou čarou 12 km, ostatní kategorie měly délku kratší – ženy měly 4, dorost 3 kontrolní body. Na vrchu Kozinci měly všechny kategorie zkoušky z orientace, odhad vzdálenosti, přenesení bodu z mapy do terénu apod. Jeden úsek mezi kontrolami byl časově limitován.

Organizátoři pozvali k závodu turistické oddíly z okolních tělovýchovných jednot, Kroměříže, Vsetína, Valašského Meziříčí, Uherského Hradiště, Vizovic a Zdounek. Závodníci se sjeli do Zlína, kde přenocovali a vypracovali písemný úkol, popsat určenou trasu podle mapy a na druhý den se přesunuli do místa konání. Jako obvykle v té době následoval nástup závodníků a slib že budou závodit v duchu fair-play. Jelikož se tehdy jednalo o turistický závod, ve kterém by se nemělo příliš běhat závodníci byli zatíženi povinnou zátěží, muži 5 kg, ženy a dorostenci 2 kg, dorostenky bez zátěže. Výsledky se hodnotily takto: úkoly z orientace 120 bodů, dosažený čas na trati 100 bodů.

V hlavních kategoriích mužské i ženské bez ohledu na věkové zařazení (tratě byly stejné podle věku) zvítězily hlídky Sokola Kroměříž – muži „B“ Dr. Z.Jaroš, K. Zapletal, V. Kubíček, ženy „A“ M. Char-vátová (Jahodová), L. Rašťáková (Škrancová), L. Klimecká (Hurábová). Z vítězných hlídek dnes žijí pouze Karel Zapletal (94 let) a Ladislava Škrancová.

Před 20 lety v rámci oslav 40. let orientačního běhu si závodníci na Bunči zkusili závod podle tří vývojových stupňů používaných map – podle mapy, na které byla část jako speciálka, část jako první zpřesňované mapy 1:25000 z r. 1969 a závěr podle nynějšího klíče 1:15000.

Jako připomínku 60. výročí prvního orientačního závodu uspořádal v letovisku Bunč dne 9. října 2010 KOB Směr Kroměříž oblastní žebříčkový závod pro oblasti valašskou a jihomoravskou s celkovou účastí 376 závodníků. V hlavní kategorii H21C zvítězil Karel Fučík z MZLU Brno a v D21C Markéta Tesařová z SK Žabovřesky Brno.

Teprve druhý ročník závodu s cílem u přehrady v Luhačovicích byl impulsem k tomu, že ústřední komise turistiky pro rok 1952 vypsala orientační závody jako soutěžní část turistiky s tím, že se uskutečnily přebory TJ, okresů, krajů a uskutečnilo se první mistrovství ČSR v orientačním závodu.

Na snímcích: vítězná hlídka žen, skupina kroměřížských závodníků, start závodu hlídek (hlídka žen S. Kroměříž a S. Svit Gottwaldov horolezci).