Po pětileté přestávce se Kroměřížáci rozhodli zúčastnit prestižní Ligy malých moravských měst. Štafetového závodu pouze pro zvané moravské oddíly. Závodu, kde abstinenti a mladiství mají vstup zakázán. Závodu, kde se o vítězi rozhoduje až večer v kruhu pečlivě vybraných kongresmanů, většinou již zpitých pod obraz a často vyhrává ten, kdo objedná víc baněk (odborně se tomu říká lobbing). Závodu o kterém jsme si před několika lety mysleli, že je odsouzen k zániku.
A hle, dinosaurus pořád ještě žije. Letos jsme k jeho rozdýchání přispěli i my ve složení Víťa, Hanka, Honza, Alča a Michal.

Kromě společenské stránky, která samozřejmě převažuje, obsahuje tato akce i stránku tzv. sportovní. Mapa kterou vidíte byla přilepená na sololitové desce a na ní byla připevněna plastová štamprle, sloužíci při předávkovém aktu. Mapa byla společná pro celý tým.
Kličky na GPS záznamech ode mně na prvním úseku a od Honzy na třetím tentokrát asi nebudou způsobeny špatným signálem, holt když už borec na prvním úseku vybíhá s dvěma pivama a nějakýma baňkama v sobě…