Na mapě Boří za Hvězdou jsou postaveny nové tréninkové tratě: A (3,3 km), B (2,0 km) a C (1,3 km) + FREE ORDER. Na všech kontrolách jsou trvanlivé pásky z reflexní oranžové koženky. Kontroly zůstanou do konce nouzového stavu. Všechny tratě jsou nahrány také do UsynligO a je možno si je zaběhnout s měřením mezičasů a GPS indikací kontrol v mobilu(!)

Pozor: na louce v JV části mapy je vyznačený prostor se zákazem vstupu. Důvodem jsou otevřené kanalizační šachty, ze kterých vymístili litinové poklopy naší všímaví spoluobčané. Dodržujte prosím podmínky platných karanténních opatření.

Bori_trate_A
Bori_trate_B
Bori_trate_C
Bori_trate_all