V prostoru tankodromu a SV části Hvězdy jsou na sprintové mapě rozneseny kontroly u třech jen mírně pozměněných tratí z loňského OŽ: A (H21C-2,7 km), B (H35C-2,0 km) a C (H16C-1,8 km) + FREE ORDER. Na všech kontrolách jsou trvanlivé pásky z reflexní oranžové koženky. Kontroly zůstanou do konce nouzového stavu. Všechny tratě jsou nahrány také do UsynligO a je možno si je zaběhnout s měřením mezičasů a GPS indikací kontrol v mobilu(!)

Tankodrom_trate_A
Tankodrom_trate_B
Tankodrom_trate_C
Tankodrom_trate_all