Mnozí z nás veteránů si ještě dobře pamatují každoroční prohlídky u sportovního lékaře. S ohledem na časté dotazy na toto téma jsem se ve spolupráci s pracovištěm Sportovní medicíny Kroměříž pokusil odpovědět na nejvíce frekventované dotazy:

Kdy je nejvhodnější období pro sportovní prohlídku?

Prohlídku je možno absolvovat po celý rok. U výkonnostních sportovců je pro provedení specializovaného vyšetření zvláště vhodné období na konci zimního objemového tréninku kvůli určení výkonnostních parametrů a vhodných tepových frekvencí pro další tréninkové období s vyšší intenzitou zátěže.

Je vyšetření u sportovního lékaře povinné?

U celé řady sportů je lékařský posudek nezbytnou podmínkou účasti sportovce na závodech a pořadatelé posouzení zdravotní způsobilosti podle § 51 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách vyžadují. V orientačním běhu se ovšem zatím jedná spíše o výjimku než pravidlo. Nezbytné je provedené vyšetření při opakovaných zdravotních problémech při sportování.

Od jakého věku?

Pracoviště Sportovní medicíny Kroměříž provádí základní vyšetření prohlídky dětí od 10 let. Limitující není ani tak věk, jako spíše výška dětí kvůli rozsahu nastavení ergometru pro zátěžový test. Specializované vyšetření je vhodné pro dospělé a větší děti od cca 15 let.

Jaké vyšetření zvolit?

Základní vyšetření sportovce zahrnuje klinické vyšetření lékařem, spirometrii (vyšetření plicních funkcí a stanovení maximální kapacity plic) a zátěžový test na ergometru (rotoped) s monitorováním EKG a krevního tlaku. Základní vyšetření slouží k vyloučení některých skrytých onemocnění kardiovaskulárního systému a stanovení zdatnosti sportovce.

Specializované vyšetření je navíc doplněno o spiroergometrii, při které je během zátěžového testu kontinuálně prováděno měření objemu vdechovaného vzduchu a koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého pomocí masky na obličeji. Zjišťuje se tak maximální spotřeba kyslíku, která vypovídá o vytrvalostních dispozicích sportovce. Dále se při tomto testu určí na základě ventilačního prahu tréninkové zóny s vhodnou srdeční tepovou frekvencí pro další trénink. Specializované vyšetření běžců je prováděno na běhátku tak, aby zatížení co nejvíce odpovídalo danému sportu. Dále vyšetření obsahuje analýzu těla na speciální váze, které určí především množství tuku a svalové hmoty v těle.

Pro vyznavače MTB a MTBO je ideální specializované vyšetření na vlastním kole, které se instaluje na speciální ergometr.

Jak se na vyšetření připravit?

Podmínkou je dobrý zdravotní stav bez známek nachlazení, teplot, kašle apod. Den před testem vynechat trénink nebo absolvovat jen lehkou tréninkovou dávku. Přibližně 2 hodiny před testem nejíst, nepít kávu, silný čaj nebo jiné stimulanty. Přinést sportovní oblečení a obuv, ručník, vzorek moči a výpis ze zdravotní dokumentace praktického lékaře. Mladší 18 let se musí dostavit dostaví v doporovodu rodiče.

Odebírá se při sportovní prohlídce krev? (nejčastější otázka dětí)

Ne, neodebírá. Prohlídka zahrnuje pouze vyšetření vzorku moči.

Kolik to stojí?

Základní vyšetření stojí 600 Kč, specializované vyšetření na běhátku 1 000 Kč, specializované vyšetření na vlastním kole také 1 000 Kč. Většina zdravotních pojišťoven proplácí alespoň část nákladů na sportovní lékařské prohlídky, více informací poskytne vaše zdravotní pojišťovna.

Co přinese vyšetření?

Posouzení zdravotního stavu, vyloučení některých nemocí kardiovaskulárního a pohybového systému, specializované vyšetření navíc přesné měření parametrů aktuální zdatnosti sportovce (výkon, spotřeba kyslíku, respirační kapacita, atd.) a parametry nezbytné pro další nastavení tréninkových plánů (anaerobní práh, zóny s vhodnou srdeční tepovou frekvencí pro trénink se sporttesterem, atd.).

Co vyšetření naopak nepřinese?

Vlastní zlepšení rychlosti a výkonnosti. Fyzičku a kvalitní práci s mapou si holt musí každý poctivě vyběhat sám…

Jak se objednat a kde získat více informací?

Bližší informace, elektronická objednávka vyšetření a telefonní kontakty pracovištěm Sportovní medicíny Kroměříž jsou k dispozici na stránkách www.sportovnisrdce.cz.